Miért válasszon
minket?

- Több mint 20 éves szakmai tapasztalat
- Kiemelkedő és magasan képzett mérnökök
- Hosszútávú üzleti kapcsolatok, legmagasabb partneri szintek
- Cégünk rendelkezik minőség és felelősség biztosítással

Tekintse meg szolgáltatásainkat


Az IT rendszerek teljesítménye, hatékonysága és megbízhatósága, valamint a későbbi folyamatos üzemeltetési költsége is nagymértékben függ a kivitelezést megelőző tervezés minőségétől és alaposságától. A Symport vallja, hogy megfelelő tervezés és project előkészítéssel a későbbi technológiai és működtetési kihívások jelentős részét meg lehet előzni.

A tervezés minősége nem csak az azt végző szakmérnökök műszaki felkészültségén múlik, hanem az eddig hasonló komplexitású illetve nagyságrendű más projektek kivitelezése során megszerzett tapasztalatoktól is jelentős mértékben függ.

Az a jelentős tudás és tapasztalat, mely a Symport által eddig kivitelezett nagyvállalati projectek során a szakmérnöki csapat tudásbázisában felhalmozódott, hatékonyan és gyorsan újra felhasználható a későbbi projectek tervezése során.

A projectek tervezéséhez már rendelkezésre álló „best practice” (legjobb megoldások) segítségével jelentős időt és energiát lehet megtakarítani úgy, hogy egyúttal a project kivitelezése során esetlegesen felmerülő technológiai kockázatok is csökkennek.

A különböző IT biztonsági megoldások együttműködéséről, azok esetleges technikai, technológiai korlátairól és az üzemeltetés tapasztalatairól rendelkezésre álló információinkat készséggel bocsátjuk megrendelőink rendelkezésére már a project tervezési fázisában.

A megfelelő szempontok szerint és kellő alapossággal megtervezett IT megoldások leszállítását követően a Symport kiemelt figyelmet fordít a megoldás központú üzembe helyezésre. Ennek fő szempontjai a felhasználói igények szem előtt tartása mellet a rendszer optimális teljesítményének és legmagasabb működési biztonságának együttes megvalósítása oly módon, hogy ez még ne akadályozza az egyszerű működtetést.

A különböző alrendszerek együttműködési felületein közös megegyezésen alapuló üzembe helyezési és működtetési eljárásrendek kialakításával, valamint az üzembe helyezés megfelelő dokumentálásával igyekszünk minél gördülékenyebbé tenni.

Szakmérnökeink a rendszerek üzemeltetéséért később felelős kollegákat már az üzembe helyezés során „on the job” rendszerben kioktatják úgy, hogy ne csak az üzemeltetés mikéntjét, de a rendszerek együttműködésének logikáját is átláthassák.

A Symport által forgalmazott és telepített IT biztonsági, archiválási és adatmentési-, helyreállítási megoldások első lépcsős gyártói terméktámogatásában is közreműködünk. Begyűjtjük és továbbítjuk a gyártó felé azokat az esetleges hibákat vagy feltárt működési hiányosságokat, melyet a felhasználók tapasztalnak, illetve felhívjuk a megrendelők figyelmét a gyártók által kiadott javításokra (patchek-re), valamint szükség esetén részt veszünk azok szakszerű implementálásában. Kiemelt támogatási igény esetén ezt a feladatot proaktív módon, a helyi üzemeltető személyzettel napi szintű kapcsolattartás keretében végezzük, ezzel is elősegítve a maximális üzemeltetési biztonság megteremtését.

A Symport készséggel vállal részt a már bevezetett IT biztonsági, archiválási, adatmentési és helyreállítási megoldások teljesítmény optimalizálásában, finomhangolásában vagy kiterjesztésében akár project jelleggel, akár üzemeltetés támogatás keretében.

Kiemelt terméktámogatási igény esetén a Symport folyamatos rendelkezésre állás mellett nyújt azonnali és hathatós segítséget, akár távoli beavatkozással, akár helyszíni megjelenéssel a tapasztalt rendszer probléma azonnali elhárításához.

Amennyiben az adott IT rendszer működtetése gazdasági vagy egyéb megfontolások miatt házon belüli IT kompetenciával nem biztosítható költséghatékonyan, a Symport készséggel vállalja az adott rendszer vagy rendszerek távfelügyeletét, távműködtetését vagy akár helyszíni üzemeltetését is központosított vagy kihelyezett (dedikált) erőforrással.

Az erre a feladatra kijelölt szakmérnök folyamatos műszaki felkészültségéről és az üzemeltetési feladatok maradéktalan ellátásához szükséges technikai felszerelésekről a Symport gondoskodik. A működtetés során tapasztaltakról, a folyamatos működés minőségi és rendelkezésre állási paraméterekről, valamint az üzemeltetés során megtett intézkedésekről periodikus riport formájában nyújtunk tájékoztatást a megbízóink felé.

A már telepített és folyamatos működésre hangolt IT biztonsági, archiválási és adatmentési rendszerek nem csak napi szintű üzemeltetési, hanem prediktív jellegű fenntartási és karbantartási munkákat is igényelnek. Ez jelenhet egyszerű LOG managementet, finomhangolást vagy esemény nyomkövetést, esetleg mélyebb forrás analízist, mely magas szintű és specifikus szaktudást valamint rendkívüli tapasztalatot igényel.

Egy nem várt üzemeltetési esemény vagy katasztrófahelyzet bekövetkezésekor is szükség lehet második vagy harmadik lépcsős szakmérnöki támogatásra a működés minél előbbi stabilizálására.

A komplex IT rendszerek folyamatos üzemeltetéséhez szükséges erőforrások általában korlátozottan állnak csak házon belül rendelkezésre, hiszen a működtetésért felelős szervezetek jellemzően költség érzékenyek. Azt gondoljuk, hogy a magas szintű rendszertámogatási kompetenciának nem feltétlenül kell folyamatosan házon belül rendelkezésre állnia, külső erőforrások bevonásával is elérhető.

Az ilyen, eseti jelleggel előforduló erőforrás probléma áthidalására ajánlja a Symport a távoli vagy helyszíni üzemeltetés támogatási szolgáltatásait, amelynek keretében az adott területre szakosodott mérnökök folyamatos rendelkezésre állás mellett képes reaktívan vagy akár proaktívan beavatkozni a rendszer működtetésébe a lokális működtető személyzet támogatásával az előre meghatározott keretek között.

Szakmérnökeink a felhalmozott tudást nem csak a feladatok szakszerű végrehajtására használják fel, hanem készséggel meg is osztják tapasztalataikat. Szervezett módon, csoportos vagy akár egyéni formában lebonyolított központi vagy helyszíni oktatásaink a legaktuálisabban elérhető magas szintű szakmai tartalom mellett biztosítják az iparági tapasztalatokból és a helyismeretből fakadó előnyök kihasználási lehetőségét is.

Tematikus vagy akár egy adott részproblémára testreszabott oktatásaink segítségével optimálisan használhatja fel a képzésekre rendelékezésre álló olykor szűkös időkeretet. Az üzemeltető személyzet által előre megjelölt témakörök alapján a Symport készséggel állít össze olyan egyedi képzési programokat, amelyek a lehető legjobban illeszkednek a vállalat, illetve a belső üzemeltetési személyzet igényeihez és időrendjéhez.

Az IT biztonsági, mentési, helyreállítási és archiválási rendszerek többsége kritikus vagy magas rendelkezésre állású üzleti folyamatok, illetve az adatvagyon védelme érdekében kerül bevezetésre.

Mivel ezek a rendszerek is szoftver elemekből épülnek fel, illetve szükségszerűen kapcsolódnak mind a cég belső mind pedig a külső nyilvános hálózatokhoz (pl. Internet), ezért kiemelt fontosságú ezek folyamatos verziókövetése. A gyártók gyakrabban adnak ki újabb és újabb biztonsági frissítéseket illetve szoftver verziókat, amelyek már tartalmazzák az időközben megjelenő legújabb biztonsági fenyegetések elleni hathatós védelmet. Kritikus fontosságú tehát, hogy ezek a frissítések és új szoftver verziók haladéktalanul felkerüljenek a fokozott rendelkezésre állású és/vagy üzletkritikus IT rendszerekre, valamint rajtuk keresztül az összes védendő IT infrastrukturális elemre.

Bizonyos infrastrukturális elemek esetében a frissítések zöme automatizálható, azonban teljes verzió frissítés esetén szinte minden esetben érdemes a folyamatot felügyelt módon, a visszaállás (roll back) lehetőségét szem előtt tartva szakértők bevonásával elvégezni.

Ebben nyújtanak hathatós segítséget az ezen a területen magas szintű szaktudással és tapasztalattal rendelkező képzett rendszermérnökeink.

A Symport elkötelezett híve a vállalatok IT működési hatékonyságát és az üzemeltetési folyamatok egyszerűsítését célzó felhő alapú szolgáltatásoknak. Amíg a mikro és kisvállalati szegmensben főként az üzemeltetési költségek racionalizálása a cél, addig közép és nagyvállalatok esetében az üzemeltetési folyamatok egyszerűsítése, a működési megbízhatóság növelése, a teljesítmény optimalizálása és a földrajzi távolságok költséghatékony leküzdése is fontos érv lehet a felhő alapú szolgáltatások mellett.

Saját privát felhő infrastruktúráján keresztül a Symport készséggel vállalja kis és középvállalatok számára hostolt IT biztonsági, mentési helyreállítási, illetve archiválási rendszerek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kialakítását és folyamatos üzemeltetését. A felhő alapú szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állását a megfelelően kialakított redundanciák mellett szolgáltatás szint garanciákkal és folyamatos rendszerállapot monitorozással együtt kínáljuk.